restoran

Peta soba je “Premium casual“ konceptualni prostor s težištem na vrhunskoj gastronomiji, proizašao iz kultnog sarajevskog koncept prostora i ”Fine dining” restorana – 4 sobe gospođe Safije.

Usidrena u eklektičnom epicentru Beograda, u Rajićevoj 12, Peta soba je maštovita kompilacija različitih urbanih segmenata pod jednim krovom. Pored restoranskog dela koji nudi fuzijski jelovnik baziran na namirnicama iz kontrolisanog uzgoja, Peta soba ima cocktail bar, Lounge prostor i letnju baštu, u kojima pored hrane i mezzebara gosti mogu uživati u različitim zabavnim sadržajima poput koncerata, DJ nastupa, kuvarskih performansa i umetničkih izložbi i instalacija. Vinska karta, u kojoj su zastupljene najbolje autohtone i svetske sorte, je kompliment regionalnom vinarstvu.


Happy Hour Promocije

Salata od hobotnice 790
Madam Croque sendvič 390

Kako do nas

Mesta u blizini